O Nas

Od lat jesteśmy włączeni w krajowe systemy wczesnej detekcji skażeń promieniotwórczych nadzorowane przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.
Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i bogatym zapleczem aparaturowym pozwalającym na wykorzystanie najważniejszych technik pomiarowych służących do oznaczania aktywności promieniotwórczej zawartej w dowolnych materiałach. Wykorzystywana przez nas aparatura pomiarowa to nowoczesne niskotłowe spektrometry promieniowania alfa, gamma i spektrometry ciekłoscyntylacyjne oraz liczniki promieniowania beta.

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działania Laboratorium Metod Izotopowych LMI jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie dostawy analiz radiometrycznych.

Laboratorium Metod Izotopowych bazuje na doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach kadry pracowników , przez co gwarantujemy naszym Klientom wysoką i stabilną jakość  usług, profesjonalną i etyczną obsługę oraz doradztwo optymalne dla indywidualnych potrzeb.

Z sukcesem pozyskując nowych odbiorców, dbamy przede wszystkim o utrzymanie i zaspokajanie potrzeb wszystkich naszych stałych klientów.

Dbając o dalszy rozwój Laboratorium  wprowadziliśmy  System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025. Laboratorium otrzymało zatwierdzenie  Systemu Zarządzania Jakością w zakresie analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia, wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.   Jesteśmy przekonani, że pozwoli to nam sprostać rosnącym wymaganiom i nowym wyzwaniom jakie stawiają przed nami Klienci.

Politykę Jakości zamierzamy urzeczywistniać m.in. poprzez realizację następujących celów strategicznych:

– umacnianie pozycji Laboratorium na rynku,

– pozyskiwanie nowych rynków zbytu,

– poszerzanie oferty pomiarowej,

– doskonalenie obsługi Klienta,

– poprawę efektywności ekonomicznej.

Realizacja Polityki Jakości oraz funkcjonowanie systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich pracowników do aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.