O Nas

Od lat jesteśmy włączeni w krajowe systemy wczesnej detekcji skażeń promieniotwórczych nadzorowane przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.
Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i bogatym zapleczem aparaturowym pozwalającym na wykorzystanie najważniejszych technik pomiarowych służących do oznaczania aktywności promieniotwórczej zawartej w dowolnych materiałach. Wykorzystywana przez nas aparatura pomiarowa to nowoczesne niskotłowe spektrometry promieniowania alfa, gamma i spektrometry ciekłoscyntylacyjne oraz liczniki promieniowania beta.