Oferta pomiarowa

Laboratorium Metod Izotopowych Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej oferuje swoje usługi w zakresie :

  • promieniotwórczości naturalnej i sztucznej próbek środowiskowych (próbki gleby, roślin, wody, itp.),
    odpadów przemysłowych (NORM, TENORM, odpady z przemysłu wydobywczego, chemicznego, hutniczego, energetyki),
  •   żywności, próbek biologicznych, surowców mineralnych, materiałów budowlanych oraz w aerozolach całkowitych, frakcjonowanych i innych.
  • szkolenia dot. promieniotwórczości (dostosowane do potrzeb klienta)
  • wykonywanie ekspertyz dot. narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
  • nadzór inspektora ochrony radiologicznej (IOR-1, IOR-R)
  • prowadzimy badania radioaktywności dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 (posiadamy zatwierdzenie PPIS)

Aktualnie rozpoczęliśmy procedurę akredytacyjną i zgodnie z przewidywaniami planujemy jej zakończenie do końca b.r. Zapewniamy indywidualne i profesjonalne podejście do Państwa próbek i szybką realizację zleconych badań.
Celem uzyskania szczegółów dotyczących konkretnych próbek, izotopów i ewentualnych możliwości pomiarowych zapraszamy do kontaktu drogą emailową lub telefoniczną.