Oferta pomiarowa

Laboratorium Metod Izotopowych Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej oferuje swoje usługi w zakresie oznaczania zawartości izotopów promieniotwórczych, np. Ra-226, Ra-228, Pb-210, Po-210, Rn-222 w dowolnych materiałach. Posiadamy możliwości pomiarowe w zakresie badania:
– promieniotwórczości naturalnej i sztucznej próbek środowiskowych (próbki gleby, roślin, wody, itp.),
– odpadów przemysłowych (NORM, TENORM, odpady z przemysłu wydobywczego, chemicznego, hutniczego, energetyki),
– żywności, próbek biologicznych, surowców mineralnych, materiałów budowlanych oraz w aerozolach całkowitych, frakcjonowanych i innych.

Od lat jesteśmy włączeni w krajowe systemy wczesnej detekcji skażeń promieniotwórczych nadzorowane przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.
Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i bogatym zapleczem aparaturowym pozwalającym na wykorzystanie najważniejszych technik pomiarowych służących do oznaczania aktywności promieniotwórczej zawartej w dowolnych materiałach. Wykorzystywana przez nas aparatura pomiarowa to nowoczesne niskotłowe spektrometry promieniowania alfa, gamma i spektrometry ciekłoscyntylacyjne oraz liczniki promieniowania beta.

Prowadzimy badania radioaktywności dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015.

Aktualnie rozpoczęliśmy procedurę akredytacyjną i zgodnie z przewidywaniami planujemy jej zakończenie do końca b.r. Zapewniamy indywidualne i profesjonalne podejście do Państwa próbek i szybką realizację zleconych badań.
Celem uzyskania szczegółów dotyczących konkretnych próbek, izotopów i ewentualnych możliwości pomiarowych zapraszamy do kontaktu drogą emailową lub telefoniczną.