Pracownicy

Kierownik Laboratorium

dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka
P. 101
nr tel. 426313167

 

Kierownik ds. Technicznych

dr inż. Piotr Szajerski
P. 121
nr tel. 426313167

 

Kierownik ds. Jakości

mgr inż. Andrzej Gąsiorowski
P. 021
nr tel. 426313086