Urządzenia pomiarowe

Detektor półprzewodnikowy GX3022, germanowy. Zaopatrzony w osłonę antykoincydencyjną.

Detektor półprzewodnikowy GX8018, germanowy.

Automatyczny licznik ciekłoscyntylacyjny Wallac Rackbeta

3 detektory 3″ scyntylacyjne

4 spektrometry promieniowania alfa.