Badania porównawcze

W celu zapewnienia najwyższej jakości badań, nasze laboratorium bierze udział w międzynarodowych badaniach porównawczych organizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA). W badaniach tych biorą udział laboratoria badawcze z całego świata, raport z badań będzie dostępny na stronie agencji.

Otrzymanie zatwierdzenia przez nasze laboratorium

Miło nam poinformować, iż nasze laboratorium otrzymało zatwierdzenie systemu jakości badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Powyższe zatwierdzenie pozwala na wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zawartość izotopów promieniotwórczych.

Sympozjum

Doktoranci naszego instytutu (w tym naszego zespołu) biorą dziś udział w międzynarodowym sympozjum nt: „Joint innovative training and teaching/learning program in enhancing development and transfer knowledge of application of ionizing radiation in materials processing” odbywającego się w Warszawie.

Szkolenie

W dniu dzisiejszym pracownicy naszego laboratorium odbyli szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod tytułem: ” Ogólne zasady i metody pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia”.

Publikacja

H. Bem, S. Janiak, D. Mazurek, M. Dlugosz-Lisiecka, P. Szajerski, Fast determination of indoor radon ((222)​Rn) concentration using liquid scintillation counting, J. Radioanal. Nucl. Chem. 312 (2017) 337-342, DOI: 10.1007/s10967-017-5226-x

Publikacja

M. Długosz-Lisiecka, M. Krystek, P. Raczyński, E. Głuszek, B. Kietlińska-Michalik, M. Niechwedowicz,Indoor 222Rn concentration in the exhibition and storage rooms of Polish geological museums, Applied Radiation and Isotopes, 121 (2017) 12-15, DOI: 10.1016/j.apradiso.2016.12.020