Przyjęcie do sieci ALMERA

Z przyjemnością informujemy, iż nasze laboratorium zostało oficjalnie włączone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) do sieci ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity). Od członków tej sieci wymagane jest zapewnienie rzetelnych wyników badań dotyczących przypadkowego lub zamierzonego uwolnienia izotopów promieniotwórczych do środowiska.