9 Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Od 14 do 16 listopada w Warszawie trwa 9 Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej. Pracownicy naszego laboratorium również biorą udział w tym wydarzeniu. Podczas trwania szkoły poruszane są tematy dotyczące paliwa, konstrukcji reaktorów oraz bezpieczeństwa przemysłu jądrowego.

http://www.szkola-ej.pl

Przyjęcie do sieci ALMERA

Z przyjemnością informujemy, iż nasze laboratorium zostało oficjalnie włączone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) do sieci ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity). Od członków tej sieci wymagane jest zapewnienie rzetelnych wyników badań dotyczących przypadkowego lub zamierzonego uwolnienia izotopów promieniotwórczych do środowiska.

Badania porównawcze

W celu zapewnienia najwyższej jakości badań, nasze laboratorium bierze udział w międzynarodowych badaniach porównawczych organizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA). W badaniach tych biorą udział laboratoria badawcze z całego świata, raport z badań będzie dostępny na stronie agencji.

Otrzymanie zatwierdzenia przez nasze laboratorium

Miło nam poinformować, iż nasze laboratorium otrzymało zatwierdzenie systemu jakości badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Powyższe zatwierdzenie pozwala na wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zawartość izotopów promieniotwórczych.

Sympozjum

Doktoranci naszego instytutu (w tym naszego zespołu) biorą dziś udział w międzynarodowym sympozjum nt: „Joint innovative training and teaching/learning program in enhancing development and transfer knowledge of application of ionizing radiation in materials processing” odbywającego się w Warszawie.

Szkolenie

W dniu dzisiejszym pracownicy naszego laboratorium odbyli szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod tytułem: ” Ogólne zasady i metody pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia”.