Aparatura

Detektor półprzewodnikowy GX3022, germanowy. Zaopatrzony w osłonę antykoincydencyjną.

Detektor półprzewodnikowy GX8018, germanowy.

Automatyczny licznik ciekłoscyntylacyjny Wallac Rackbeta

3 detektory 3″ scyntylacyjne

4 spektrometry promieniowania alfa.

Komora rękawicowa przeznaczona do pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi.

Piec wysokotemperaturowy HT-08/17/P310

Piec Nabertherm CE-6/11/P300

Młyn rotacyjno-kulowy Retsch PM100