Szkolenie

W dniu dzisiejszym pracownicy naszego laboratorium odbyli szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod tytułem: ” Ogólne zasady i metody pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia”.

Publikacja

H. Bem, S. Janiak, D. Mazurek, M. Dlugosz-Lisiecka, P. Szajerski, Fast determination of indoor radon ((222)​Rn) concentration using liquid scintillation counting, J. Radioanal. Nucl. Chem. 312 (2017) 337-342, DOI: 10.1007/s10967-017-5226-x

Publikacja

M. Długosz-Lisiecka, M. Krystek, P. Raczyński, E. Głuszek, B. Kietlińska-Michalik, M. Niechwedowicz,Indoor 222Rn concentration in the exhibition and storage rooms of Polish geological museums, Applied Radiation and Isotopes, 121 (2017) 12-15, DOI: 10.1016/j.apradiso.2016.12.020